MENU
Webshop  /  center@fi.relacom.com  /  +358 10 626 1000

Ympäristöpolitiikka

Relacom Finland Ympäristöpolitiikka

  • Relacom Finland Oy maan on johtava kentällä tehtävien verkkopalveluiden toimittaja. Toimittamamme ja asentamamme laitteet on tarkoitettu kestämään vuosikymmeniä vaativissa olosuhteissa. Tunnemme tästä vastuumme – on sitten kyseessä oma toimintamme tai laajan alihankkijaverkostomme tekemä työ.
  • Toimintamme täyttää lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Olemme aktivoituneet toimijaksi, joka oma-aloitteisesti vähentää ympäristövaikutuksiaan ja etsii käytännöllisiä tapoja toimia ympäristöä säästäen. Konsernissamme on GRI-raportointi ja Relacom Finland sitoutuu omalta osaltaan siihen ja asettaa omat ympäristötavoitteensa vähintään siinä määritellyn tasoisiksi. Arvioimme kehitystavoitteitamme myös suhteessa ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaiseen laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmään.
  • Tuottamamme palvelut ja toimittamamme materiaalit ovat asiakkaan kanssa yhteisesti sovitun mukaisia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotteitamme pystyäksemme myös tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin ja vaatimuksiin.
  • Johto on sitoutunut toimimaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti ja ympäristövastuu on myös jokaisella relacomilaisella. Johtoryhmässä siitä vastaa myös kukin liiketoimintajohtaja oman yksikkönsä osalta. Ympäristöjärjestelmän mukaisesta toiminnasta vastaa ympäristöpäällikkö

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEMME JA TOIMENPITEEMME VAIKUTUSTEN HALLINTAAN

  • Relacomin merkittävin ympäristövaikutus on maanlaajuisen toimintamme vuoksi autojen CO2-päästöt. Hankinnoissa suosimme vähempipäästöisiä ajoneuvoja. Autoissamme käytämme ajoneuvojen paikannustekniikka, joka vähentää turhia ajokilometrejä, auttaa työnjohtoa optimoimaan ajoreittejä paremmin sekä parantaa työtekijöiden työturvallisuutta.
  • Käytössämme olevien toimipisteiden energiakulutuksen hallintaan voimme useissa tapauksissa vain rajallisesti vaikuttaa. Sen sijaan varastojen, toimistojen ja asennustapahtumien jätejakeiden lajittelun tehostaminen ja paperin tulostamisen vähentäminen ovat omia valintojamme samoin kun ympäristöystävällinen ajotapa.
  • Palkkakuittimme on kokonaan sähköisessä muodossa ja asentajiemme Ferdi-työkalun ansiosta asentajamme hoitavat töiden vastaanoton ja kuittauksen lähes kokonaan puhelimessa olevan työkalun avulla ilman paperisia tulosteita.
  • Ympäristöpäällikkö tekee vähintään neljä sisäistä auditointia vuosittain eri toimipisteisiimme ja työmaillemme. Koulutamme kiinteistövastaaviamme ja perehdytämme jokaisen uuden työntekijämme ympäristöasioihin ja ympäristöjärjestelmäämme. Käytössämme on entistä selvemmät opasteet ja ohjeet lajittelulle ja oikeille tavoille menetellä jätteen synnyn vähentämiseksi.