MENU
Webshop  /  center@fi.relacom.com  /  +358 10 626 1000

Vastuullisuustyö kantaa hedelmää

Pia Pallasto, johtaja HR Viestintä ja Laatu, Sep 30, 2016

Relacom Finland Oy osallistui toisena peräkkäisenä vuonna ulkopuolisen tahon toteuttamaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa toimintamme vastuullisuutta arvioitiin neljän eri osa-alueen kautta. Onnistuimme parantamaan sijoitustamme entisestäänkin, ja meidät rankattiin kirkkaimpaan kärkeen, johon yltää vain viisi prosenttia tutkimuksessa osallistuneista yrityksistä.

Hyvät tulokset ovat seurausta pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet Relacomilla yhdessä henkilöstömme kanssa jo usean vuoden ajan toimintamme vastuullisuuden kehittämiseksi. Viime vuonna saavutimme esimerkiksi työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmällemme OHSAS-sertifikaatin.

Mittaaminen on vahva ohjausväline itsessään, mikä vuoksi oli hyvin helppoa innostua ulkopuolisen asiantuntijatahon toteuttamasta CRS-tutkimuksesta vertailutietoineen. Erinomainen mittaristo löytyi alun perin asiakkaamme ansiosta, joka kutsui tutkimukseen mukaan alihankkijoitaan.
Tutkimuksen tämän vuoden tulokset ovat käsissämme, ja ne olivat relacomilaisille iloista luettavaa. Parhaat pisteet saimme ympäristö- ja työsuhdeosioiden toimintamalleista ja käytänteistämme, joihin kuuluvat muun muassa yhteistoimintamallimme, ASK-käytäntömme, Huomio-toimintomme ja jätteiden kierrätyskäytäntömme. Menestyimme myös liiketoiminnan eettisyydessä ja vastuullisessa ostamisessa.

Toki parannettavaakin on aina ja tutkimustulosten perusteella aiomme selvittää esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön mahdollisuuksia.

Vastuullisuus on meille Relacomissa ennen kaikkea arvokysymys, sillä lupaammehan olla asiakkaillemme luotettava ja osaava partneri. Siksi kuulemme mielellämme palautetta ja jaamme myös omia hyväksi havaitsemia käytäntöjämme asiakkaidemme ja partneriemme kanssa.

< Ajankohtaista