MENU
Webshop  /  center@fi.relacom.com  /  +358 10 626 1000

Hyvinvoiva työyhteisö = laadukkaat palvelut

Pia Pallasto, johtaja HR Viestintä ja Laatu, Nov 26, 2015

Olemme ottaneet Relacomissa tavoitteeksemme kehittyä tekemisessämme hyvistä parhaiksi. Työntekijöidemme turvallisuus ja työyhteisömme hyvinvointi ovat keskeisiä asioita tämän tavoitteen saavuttamisessa. Siksi päätimme altistaa myös työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmämme, käytäntömme ja toimintatapamme kaikissa yksiköissämme ja alueillamme ulkopuolisen toimijan auditoitaviksi.

Lähdimme kuluvan vuoden kevättalvella tavoittelemaan kansainvälisesti arvostettua OHSAS-sertifiointia. Halusimme nähdä, miltä pitkäjänteinen työskentelymme turvallisemman ja paremmin voivan työympäristön puolesta näyttäisi ulkopuolisten audiittorien näkövinkkelistä. Koska olemme kokeneet sertifioinnit, kuten ISO 9001 ja ISO 14001,  erinomaiseksi tavoiksi kehittää toimintaamme, oli luontevaa ottaa tarkastelun viitekehykseksi OHSAS 18001 -edellytykset. Yksi parhaita anteja sertifioinneissa on, että se auttaa laaja-alaisen kokonaistarkastelun lisäksi ohjaamaan kehitystoimia vääjäämättä yleisemmin tunnistettuihin merkityksellisimpiin asioihin

Osana sertifioimisprosessia johtoryhmämme vahvisti kesäkuussa TTT-politiikan, jossa työterveys ja työturvallisuus otetaan entistäkin vahvemmin osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sen keskeinen ajatus on, että jokaisella relacomilaisella on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön. Samalla asiasta huolehtiminen on myös meidän jokaisen työntekijämme vastuulla.

TTT-politiikkamme jakautuu neljään osa-alueeseen:

  1. Turvallinen arki
  2. Hyvinvoivan työyhteisön vahvistaminen
  3. Toimipisteiden ja työkohteiden turvallisuus
  4. Työasennot ja ergonomia

Auditoimme yllä mainittuja asioita sertifioinnin aikana ympäri organisaatiotamme. Saimme paljon arvokasta tietoa kehittämisen tueksi ja moni pieni puute tuli matkan varrella myös korjattua.

Tärkeintä kaikessa kehittämisessä onkin, että emme jäisi julistavien juhlapuheiden tasolle, vaan pystyisimme muuttamaan ajatukset arjen vaikuttavuudeksi. Tämä vaatii luonnollisesti koko henkilöstön sitoutumista. Sertifiointiprosessin aikana oli ilo huomata, kuinka asiantuntijamme läpi organisaation innostuivat ja sitoutuivat sertifioinnin valmisteluun ja arkeamme vahvistavaan kehittämistyöhön. Oman henkilöstömme lisäksi kiitokset kuuluvat myös Inspectan ammattitaitoisille auditoijille. On ilo tehdä työtä innostuneiden ja osaavien ihmisten kanssa.

Vastaanotimme marraskuun alussa ylpeydellä ja jatkuvan kehittämisen nöyryydellä ISO 9001 ja 14001 –sertifikaattiemme jatkoksi kaikki liiketoimintomme kattavan OHSAS 18001-sertifikaatin.

Lupaamme tiivistää entisestään yhteistyötämme työterveyshuollon toimijamme ja eläkevakuutusyhtiömme kanssa, mutta nostamme asian esille varmasti myös muiden kumppaneidemme kanssa. Haluankin haastaa mukaan työturvallisuuden -ja terveyden edistämiseen myös kaikki yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme. Kuulisin kovin mielelläni, jos kumppaneillamme on ajatuksia tai ratkaisuja, miten voisimme yhdessä kehittyä entisestään paremmiksi työturvallisuudessa, -terveydessä ja -hyvinvoinnissa. Olethan yhteydessä myös, jos omassa työyhteisössäsi mietitään OHSAS-sertifiointia ja haluat kuulla lisää kokemuksistamme.

< Ajankohtaista